fbpx

Polski producent drewna konstrukcyjnego - Timber Agent

Parametry fizyczne i mechaniczne drewna konstrukcyjnego

Drewno to jeden z najchętniej stosowanych materiałów budowlanych. Jest naturalny, ekologiczny, łatwy w obróbce, wytrzymały i tani. Przy jego wyborze ważne jest, aby znać nie tylko ogólne ceny danego gatunku drewna, ale też dokładne właściwości fizyczne i mechaniczne.

Właściwości mechaniczne drewna konstrukcyjnego

Wytrzymałość na rozciąganie

Ten parametr określa opór, jaki stawia materiał drzewny poddany rozciąganiu. W większości przypadków wytrzymałość drewna na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi od 110 do 140 MPa.

Wytrzymałość na zginanie statyczne

Średnia wytrzymałość drewna na zginanie statyczne, powstające podczas powolnego obciążenia zginającego drewna, wynosi w granicach 75-98 MPa. Wartość ta jest mniejsza niż wytrzymałość na rozciąganie, lecz większa niż na ściskanie.

Wytrzymałość na ściskanie

Parametr określa opór stawiany przez drzewo poddawane sile ściskającej, która najczęściej skutkuje zniszczeniem lub odkształceniem materiału konstrukcyjnego. Wytrzymałość na ściskanie zależy od kierunku anatomicznego drewna oraz kierunku ściskania.

Wytrzymałość na ścinanie

Drewno konstrukcyjne przeciętnie zapewnia wytrzymałość na ścinanie wynoszącą 1/8-1/6 wytrzymałości na ścinanie w kierunku równoległym do włókien. Jest to wartość drewna na ścinanie, czyli siłę ścinającą działającą na włókna, powodującą zniszczenie przekroju.

Wytrzymałość na zmęczenie

Materiał konstrukcyjny, który poddawany jest naprężeniom, może ulec zniszczeniu. Zjawisko to nazywa się właśnie zmęczeniem drewna i może wystąpić nawet wtedy, gdy obciążenie jest mniejsze od wytrzymałości drewna na obciążenia statyczne.

Właściwości fizyczne drewna konstrukcyjnego

Barwa i rysunek drewna

Te parametry zależą głównie od gatunku oraz warunków klimatycznych, w jakich drzewo wzrastało. Rysunkiem drewna określamy linie, smugi, sęki oraz plamy konkretnych gatunków drzew.

Wilgotność drewna

To stosunek masy wody do masy drewna całkowicie suchego. Oznacza się ją w jednostkach wagowych albo w procentach. Drewno po ścięciu narażone jest na zmienną wilgotność – może ulegać pęcznieniu i kurczeniu.

Gęstość drewna

To inaczej ciężar właściwy drewna. Parametr ten zależy głównie od wilgotności materiału i ma wpływ na inne własności, takie jak twardość czy odporność na ścieranie.

Trwałość drewna, cieplne i akustyczne właściwości

Na wszystkie te właściwości oddziałują czynniki biologiczne (grzyby, owady), chemiczne (roztwory kwaśne) oraz fizyczne (wilgotność powietrza, zmiany temperatury). Znaczenie ma również gęstość oraz ułożenie włókien drewna.

Higroskopijność

Na tę właściwość ma wpływ rodzaj drewna oraz jego struktura i gęstość. Jest to zdolność do zmiany wilgotności drewna zależnie od stanu temperatury i wilgotności otaczającego powietrza.

W Timber Agent oferujemy drewno  KVHBSH o najlepszych parametrach fizycznych i mechanicznych, dlatego współpracuje z nami wielu Klientów z całej Polski. Serdecznie zapraszamy!